Itsetehty

Itsetehty
Juustokakku marjoilla

keskiviikko 8. syyskuuta 2021

Kuvaamisen peruskäsitteitä


 

Valotusaika ja aukot 

 

Valotusaika eli suljinaika

Valotusaikaa kuvataan yleensä sekunnin osina tai kokonaisina sekunteina. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä lyhyemmän aikaa valoa pääsee kameran kennolle. Valotusaika määräytyy kamerassa käytössä olevan ohjelman mukaan vallitsevan valomäärän perusteella. Salamaa käytettäessä valotusaika digipokkareilla on yleensä 1/60 (sekunnin kuudeskymmenesosa).

Alla olevassa listassa on kuvattu yleisimmät täyden askeleen valotusajat, jokainen askel tuplaa kennolle tulevan valon määrän. Punaisella on merkitty ne ajat, joilla kuvaaminen käsivaralta ei onnistu jokaiselta käsien tärinästä tms. johtuen. Mitä vakaammat kädet, sen pidempiä valotusaikoja voi käyttää. Myös jalustan käyttö on suositeltavaa pidempiä valotusaikoja käytettäessä.

1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15, 30, B

Nopean liikkeen pysäyttämiseen kuvassa vaaditaan nopeampia suljinaikoja, eikä jalustasta ole tässä suhteessa apua esimerkiksi toimintaa kuvattaessa. Jalustasta on tueksi edelleen esimerkiksi pidemmillä putkilla, sillä niiden vakaana pitämiseen yleensä vaaditaan nopeampia suljinaikoja.

 

Aukot

Aukolla tarkoitetaan kameran iiriksen kokoa kuvaushetkellä, mitä suurempi aukko, sen enemmän valoa kennolle pääsee. Koska arvo lasketaan siten, että aukko = kameran polttoväli / aukon halkaisija (siksi merkintä f/jotakin, f=focal length), on aukko sitä suurempi halkaisijaltaan, mitä pienempi ilmoitettu arvo on. Alla on kuvattu aukot täysien askelten arvoilla, jokainen askel tuplaa kennolle tulevan valon määrän. Harmaalla on kuvattu tyypillisimmin digipokkareiden käyttämä aukkoasteikko.

f/1.0, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, jne. (Pieni luku = suuri aukko)

 

Eri tekijöiden suhde toisiinsa

Saman valotuksen voi saada erilaisilla yhdistelmillä. Asteikot on suunniteltu siten, että yksi pykälä johonkin suuntaan kaksinkertaistaa tai puolittaa kennolle tulevan valon määrän. Nykyiset järjestelmäkamerat tosin sekoittavat asiaa hieman lisäämällä väliin kolmasosia.

Esimerkiksi aukon arvo 1.4 päästää läpi valoa kaksi kertaa enemmän kuin 2, joka on kaksi kertaa enemmän kuin 2,8, joka on kaksi kertaa enemmän kuin 4, joka on kaksi kertaa enemmän kuin 5,6, joka on kaksi kertaa enemmän kuin 8.

Jos vaihdat aukon arvosta 2 arvoon 2,8, kennolle pääsee siis puolet vähemmän valoa. Voit tasapainottaa tilanteen kaksinkertaistamalla valotusajan. Näin valotusaika 1/250 sekuntia aukon arvolla 2 on valotuksen kannalta sama kuin valotusaika 1/125 sekuntia aukolla 2,8. Sama ISO-arvon kanssa: 1/250 sekuntia aukolla 2 ja ISO-arvolla 400 on sama kuin 1/125 sekuntia aukolla 2 ja ISO-arvolla 200.

Tarkoilla arvoilla ei ole suurta merkitystä, kunhan ymmärrät, miten tämä ”valotuskolmio” toimii. Tätä tietoa voit käyttää kuvausasetusten säätämiseen, kun haluat saavuttaa jonkun tietyn tuloksen. Jos haluat pitää valotuksen samana, mutta haluat pienemmän aukon, jotta saat enemmän syväterävyyttä, sinun on joko lisättävä suljinaikaa tai herkkyyttä. Suljinajan lisääminen vaikuttaa siihen, miten liike näkyy kuvassa ja siihen, miten herkästi käsiesi tärinä pilaa kuvan, joten voi olla, että sinun täytyy suurentaa ISO-arvoa, jotta sinun ei tarvitse lisätä suljinaikaa.

Jos haluat pysäyttää liikkeen, sinun on saatava nopeampi suljinaika. Jotta voit lisätä suljinaikaa, sinun on saatava lisävaloa joko kasvattamalla aukkoa tai lisäämällä herkkyyttä. Aukon kasvattaminen pienentää kuvan terävää aluetta. Jos et halua sitä, ainoa vaihtoehto on lisätä herkkyyttä.

 

 

EV-arvo

Ev-arvolla  (Exposure value, valotusarvo) kuvataan tilanteessa olevan valaistuksen voimakkuutta. Kameran kennolle pääsevä tarvittava valomäärä, josta käytetään nimitystä valotus, määräytyy aukon ja ajan yhteisvaikutuksesta. Taulukko kertoo, millä suljinajan ja aukon yhdistelmillä saadaan kussakin tilanteessa riittävä valotus.

Valotusajan ja aukon yhteys EV-arvoon (Digikuvan peruskirja, 2003)

Valotuksen kannalta on siis sama asia, ottaako kuvan esimerkiksi yhdistelmällä 1/60 - f/4 vai 1/125 - f/2.8, mutta syväterävyyden sekä liikkeen pysäyttämisen kannalta lopputulokseen vaikuttavat eri yhdistelmät eri tavoin. Yhtälöön vaikuttaa vielä filmin/kennon herkkyys, joka ilmoitetaan ISO/ASA-arvolla: jokainen askel taas tuplaa valon määrän, joten ISO200:lla valoa kennolle tulee kaksi kertaa enemmän ISO100:aan verrattuna. ISO50:een verrattuna ero on jo nelinkertainen (ISO200:ssa).

 

Sunny 16 -sääntö

Niin sanottu Sunny 16 -sääntö tarkoittaa sitä, että normaalina kirkkaan aurinkoisena päivänä suljinaika vastaa suunnilleen filmin/kennon herkkyyttä aukolla f/16. Näin ollen esimerkiksi ISO100 - 1/125 - f/16 toimii, samoin kuin ISO200 - 1/250 - f/16. Tästä voidaan johtaa, että aukolla f/8 ja herkkyydellä ISO100 saadaan seuraavissa olosuhteissa niiden vaatimat valotusajat:

   Aurinkoinen päivä ulkona — 1/500 s (EV15)

Utuinen kirkas päivä — 1/250 s (EV14)

Kirkas pilvinen päivä ilman varjoja — 1/125 s (EV13)

Peitteinen päivä tai aurinkoisen päivän varjo — 1/60 s (EV12)

Synkän pilvinen päivä — 1/30 s (EV11)

Syvä varjo. Metsä kirkkaan pilvisenä päivänä — 1/15 s (EV10)

Ennen ukkosmyrskyä tai myöhään synkän pilvisenä päivänä — 1/8 s (EV9)

Kirkas kaupan sisätila — 1/4 s (EV8)

Hyvin valaistu näyttämö tai urheilustadion —

Hyvin valaistu koti — 1 s (EV6)

 

Kuvausohjelmat

AUTO – automaatti on ohjelma, jossa kamera mittaa valon ja säätää aukon ja suljinajan automaattisesti. Mallista riippuen käyttäjä ei pääse vaikuttamaan (ts. ei tarvitse huolehtia) juuri mihinkään asetukseen. Vähänkään enemmän ominaisuuksia sisältävässä digikamerassa on täysautomaatin lisäksi useita erilaisia kuvausohjelmia, jotka voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: aiheohjelmat ja "luovan vyöhykkeen" ohjelmat.

Aiheohjelmat

Aiheohjelmat erottaa kamerasta sillä tavalla, että niiden symboleina on yleensä joku kuva. Tällaisia aiheohjelmia ovat mm. muotokuvaus, maisema, hämäräkuvaus jne. Aiheohjelmat tarjoavat nopean keinon näppäillä kuvia useissa olosuhteissa, mutta näissä ohjelmissa on valitettavasti yleensä turhan vähän kontrollia tarjolla.

Luovan vyöhykkeen ohjelmat

Luovan vyöhykkeen ohjelmilla tarkoitetaan ohjelmia, joissa käyttäjä säätää jotain tiettyä ominaisuutta, mutta kameralle jätetään kontrolli lopuista ominaisuuksista. Ohjelmien merkintätavat vaihtelevat hieman kameramallista riippuen.

P – ohjelmoitu automatiikka
P-asennossa (Program) kamera säätää edelleen aukon ja ajan automaattisesti, mutta käyttäjä voi muuttaa sitä EV-arvon säilyessä silti automaattisesti samana. Toisin sanoen käyttäjä voi säätää arvoja esim. syväterävyyden hallitsemiseksi kohti isompaa tai pienempää aukkoa, ja valotusautomatiikka huolehtii, että valotus pysyy koko ajan oikeana. Lisäksi käyttäjä voi hallita monia muita asetuksia, kuten kuvan kokoa ja laatua sekä esim. valkotasapainoasetusta.


A, Av – aukon esivalinta
A-ohjelmassa (Aperture, aukko) on ajattelutapa se, että käyttäjä haluaa valita tietyn aukon. Sen voi asettaa käsisäädöllä. Kamera käyttää valonmittausautomatiikkaansa niin, että suljinaika antaa käyttäjän valitsemalla aukolla oikean valotuksen. Jos kameran ominaisuudet eivät riitä riittävän nopeaan tai hitaaseen aikaan, kamera varoittaa siitä. Tällöin aukkoasetusta on muutettava. Aukolla hallitaan siis syväterävyyttä. Sillä hallitaan myös salaman kantamaa, ellei kameran ja salaman välillä ole käytössä täysautomatiikkaa. Mitä suurempi aukko, sitä kauemmas
salama kantaa. Oletuksena on luonnollisesti se, että salama välähtää aina samalla teholla. Lisäksi on hyvä tietää, että optiikan huippuominaisuudet saadaan parhaiten hyödynnettyä keskiaukoilla (f/8). Tässä ohjelmassa on käyttäjällä vapaus säätää muitakin asetuksia kuten P-ohjelmassakin.

 

S, Tv – suljinajan esivalinta
S-ohjelma (Shutter, suljin) on käänteinen edellisen kanssa. Käyttäjä valitsee siis suljinajan, ja kameran automatiikka huolehtii aukon säätämisestä. Suljinajalla hallitaan siis lähinnä liike-epäterävyyttä kuvassa. Nopea aika (esim. 1/500 s) pysäyttää liikkeen, hidas aika (esim. 1/15 s) antaa liikkeen jatkua valotuksen aikana. Käsivaralta kuvauksessa on nyrkkisääntönä ollut, että turvallinen suljinaika on
sama kuin optiikan polttoväli (kinovastaavana). Eli 100 mm polttovälillä pisin suositeltava valotusaika käsivaralla kuvattaessa on 1/100 s.
Salamakuvauksessa valotusajalla hallitaan vallitsevan valon osuutta kuvassa. Mitä pitempi valotusaika, sitä enemmän vallitseva valo ehtii kuvaan mukaan.

 

M – käsisäädöt
Kun halutaan säätää käsin molempia arvoja, tulee M-ohjelma (Manual) käyttöön. Se on tyypillisesti käytössä kuvattaessa esim. studiosalamalaitteilla tai kun halutaan kokeilla asetusten vaikutusta kuvaan. Tavallisesti kameran etsimessä on tällöin asteikko, joka kertoo, miten valotusarvot suhteutuvat kameran mielestä oikeisiin arvoihin nähden, eli mennäänkö yli- vai alivalotuksen puolella.

 

Syväterävyys hallintaan

Syväterävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon kuvasta on syvyyssuunnassa terävää. Mitä pienempi aukko (mitä suurempi luku f-arvona), sen suurempi terävyysalue. Pienikennoisten digipokkareiden ominaisuuksiin tosin kuuluu, että terävyysalue on laaja jopa suurilla aukoilla. Mikäli terävyysalue ei ole riittävän iso, voidaan objektiivin aukkoa pienentää (=nostaa f-arvoa esim. f/2.8-> f/5.6). Terävyysalueen koko riippuu aukon lisäksi etäisyydestä kohteeseen, kohteen ja taustan välisestä etäisyydestä sekä käytetyn kameran kennon koosta. Mitä suurempi kenno fyysisesti (ei pikselimäärältään), sitä pienempi terävyysalue. Joidenkin tahojen mukaan myös objektiivin polttovälillä on merkitystä, mutta tämä ei pidä varsinaisesti paikkansa, sillä polttovälin vaikutus terävyysalueeseen on pikemminkin syy kuin seuraus: kohteen ja sen taustan sekä kohteen ja kuvaajan väliset suhteet muuttuvat yleensä samalla kuin polttoväli.

 

perjantai 3. syyskuuta 2021

Työssäoppiminen - Valokuvaus

 Stailaus ja tuotekuvaus-kurssin tehtävät:

 

Annukka Laine
Yritys: Kuvakas Oy
Kuvat otettu Canon järjestelmäkameralla

Kuvausjärjestelyt asiakkaalle Annina Jaala/Kukkataiteilija

 
Tuotekuvaus/fiiliskuvaus
Julkaisualusta: Instagram
Kuvakoko: 4x5

Lokaatio: Sisällä studiossa
Valaistus: Luonnonvalo
Rekvisiitta: Beigen värinen taustavaneri tuomassa hempeyttä + vanhat laudat
Kuvattu jalustalla ja ilman
 

 

Kukka-asetelmia

Kukka-asetelmia 2

 

 

Kuvausjärjestelyt asiakkaalle Hiushuone Atelje

 Tuotekuvaus/fiiliskuvaus
Julkaisualusta: Instagram
Kuvakoko: 4x5, 4x4


Lokaatio: Sisällä studiossa
Valaistus: Studiovalo
Rekvisiitta: Beigen värinen taustavaneri tuomassa lämpimämpää tunnelmaa + valkoinen pyyhe + heinät + kiviä
Kuvattu jalustalla

 

 

Eleven hiustuotteet

Eleven hiustuotteet

 

 


 

 

tiistai 11. toukokuuta 2021

Youtube video

Tekemäni video 

Youtube -kanavaltaniKestävä kehitys

Aineistoa & tehtävät"Maailman suurin oppitunti, osa 2"


"Supersankarihommia ja kestävää kehitystä 2030"

Miten määrittelet kestävän kehityksen lukemasi aineiston perusteella? Kirjoita napakka määritelmä aiheesta. 

Tarkoitus on saavuttaa Yhdistyneiden kansakuntien (YK:n) yhteiset kestävän kehityksen tavoitteet. Näin tehdään maailmasta parempi. Mutta miten? Jokainen voi vaikuttaa tähän siellä missä asuu. Voit keksiä, voit innovoida ja kampanjoida. Mieti miten voisimme elää paremmin. Voit esimerkiksi keksiä ratkaisun asuinpaikkasi pulmaan/epäkohtaan.Jos maassa on vähän vettä käytettävissä, voit miettiä miten saa vedenkulutuksen puolitettua. Tai vaikka siellä, missä on paljon ilmansaasteita voit miettiä miten tähän voisi vaikuttaa. Ensimmäisessä videossa on keksitty esimerkiksi banaaninkuorista tehty maatuva muovi, paikassa jossa on paljon saasteita ja muovijätettä mitkä eivät maadu lainkaan. Sitä on halpa tehdä, helppo kierrättää ja valmistus onnistuu omassa keittiössäkin. Myös kampanjoimisella voi olla yhtä suuri vaikutus. Jos esimerkiksi kampanjoi ja tekee vetoomuksia puhtaan maan puolesta jotta muovi ei tuhoaisi maata, voi järjestää siivouspäiviä asian lomalta sekä tehdä vetoomuksia jotta asia alkaisi mennä parempaan suuntaan. Loppujen lopuksi päättäjät voivat jopa kieltää kokonaan muovin käytön. Näillä kaikella on suuri vaikutus, saadaksemme muutettua maailmaa. Tehdään yhdessä, välitetään ja ollaan luovia. Näin voimme saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet vuoteen 2030 mennessä. Ihmisten, ilmaston ja taloudellisesti kestävämpi maailma tähän vuoteen mennessä.

Miksi on tärkeää ymmärtää kestävän kehityksen eri tulokulmia? 

Näin tehdään jokaiselle mahdollisimman hyvä elämä. Äärimmäinen köyhyys poistuisi. Jokaisella olisi ruokaa. Kaikilla töitä. Puhdasta energiaa. Puhdasta vettä. Arvokkaampi elämä. Eriarvoisuus poistuu.  Enemmän mahdollisuuksia kaikille ihmisille. Tasa-arvoisemmat oikeudet. Ilmastonmuutos pysäytettäisiin jotta saamme puhdasta luontoa tulevillekin sukupolville.
 
Selitä seuraavat käsitteet: elinkaariajattelu, kiertotalous ja hiilijalanjälki.

Agenda 2030 sisältää 17 tavoitetta, jotka tähtäävät kestävään kehitykseen niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristön kannalta. 
1. Ei köyhyyttä 
2. Ei nälkää 
3. Terveyttä ja hyvinvointia 
4. Hyvä Koulutus  
5. Sukupuolten tasa-arvo 
6. Puhdas vesi ja sanitaatio 
7. Edullista ja puhdasta energiaa 
8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua 
9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria 
10. Epäarvoisuuden vähentäminen 
11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt 
12. Vastuullista kuluttamista 
13. Ilmastotekoja 
14. Vedenalainen elämä 
15. Maanpäällinen elämä 
16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta 
17. Yhteistyö ja kumppanuus 

Valitse agenda 2030 listalta seitsemän sinulle tärkeintä kohtaa. 
Perustele miksi valitsit nämä kohdat.  
Tässä valitsemani 7 kohtaa:

1. Ei köyhyyttä. 
Tasa-arvoisemmat oikeudet, mahdollisuus kouluttautua, enemmän mahdollisuuksia. 
Lahjoita & kierrätä, kampanjoi & innovoi
2. Ei nälkää 
Aliravitsemus vähenee, enemmän energiaa, kuolevuus vähenee.
Lahjoita, anna omia hävikkituotteita eteenpäin, suosi maanviljelyä, kampanjoi & innovoi
3. Terveyttä ja hyvinvointia 
Sairaudet ja taudit vähenevät, enemmän energiaa, kuolevuus vähenee. Enemmän mahdollisuuksia.
Keksi miten elää- ja syödä terveellisemmin ja kerro siitä muille, hygienia tärkeää
4. Hyvä koulutus 
Jokaiselle mahdollisuus kouluttautua, enemmän mahdollisuuksia, vaikutus yhteiskuntaan
Puhu tasa-arvon puolesta, jotta sukupuolesta huolimatta saisi saman arvoisia työpaikkoja, se auttaa lisäämään koulutusmahdollisuuksia, hyödynnä koulutusvaihtoehtoja tarpeen mukaan, kerää tietoa opiskelumahdollisuuksista
5. Edullista ja puhdasta energiaa 
Luonnosta puhtaampi, Säästetään luonnonvaroja ja puhdasta luontoa tuleville sukupolville. 
Kierrätä & osta harkiten
6. Kestävää teollisuutta, innovaatiota ja infrastruktuuria 
Kestävät kaupungit ja yhteisöt, yhteistyö ja kumppanuus, vastuullinen kuluttaminen
Suosi Reilun kaupan tuotteita, tee yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa, keksi & innovoi
7. ilmastotekoja 
Näin ei ylitetä ympäristön kantokykyä ja tulevat sukupolvet saa nauttia puhtaasta luonnosta ja säästämme luonnonvaroja
Kierrätä & kuluta vastuullisesti, suosi joukkoliikennettä 

Miten kohdat näkyvät / miten toteutat näitä.
Kotona? 

Ruoan tuotanto vaikuttaa moniin maailman ongelmiin. Suosi kotimaisia ruoka-aineita. Älä heitä ruokaa roskiin ja kierrätä. Vähennä sähkönkulutusta ja mieti paljonko tarvitset sähköä tullaksesi toimeen vai voiko sitä välillä korvata jollain muulla. Osta harkiten, kierrätä – ja jaa kaverin kanssa! Arjen tavaramäärä kuluttaa ympäristöä ja täyttää kaatopaikat. Osta Reilun kaupan tuotteita ja tue viljelijöitä. Osta toisenlaisia joululahjoja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja auttavat auttavat maailman kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Lahjojen parhaimmisto: hyväntekeväisyyttä, reilua kauppaa ja aineettomia lahjoja. Vastuullisempaa toimintaa elektroniikan kanssa, korjauta vanha laitteesi jos mahdollista ja osta käytettyjä. Köyhyyteen voit vaikuttaa  esimerkiksi antamalla vaatteita köyhille, lahjoittaa hyväntekeväisyyteen/kampanjoida, tai vaikka keksimällä tapoja joilla saisi mahdollisimman moni ihminen lahjoitetuista rahoista hyötyä. 

Työpaikalla? 

Keskustele työssäoppimispaikallasi valitsemistasi teemoista. Perehdy työpaikan mahdollisiin ohjeistuksiin. Käytä pyörää, julkisia tai kimppakyytejä kun mahdollisuus. Vaikuta työyhteisösi siisteyteen. Osta Reilun kaupan tuotteita evääksi. Vältä heittämästä ruokaa roskiin. Mieti miten vaikuttaa hävikkiin. Keskustele pomon kanssa ja jos mahdollista, tehkää elämäntapatesti ja miettikää miten jokainen voi vaikuttaa. Keskustele tauolla hyväntekeväisyydestä, kerää siitä tietoa ja lahjoittakaa vaikka joku summa yhdessä. 

Vapaa-ajalla? 

Hyvät teot omassa arjessa. Käytä pyörää, julkisia tai kimppakyytejä kun mahdollisuus. Siisti jälkesi. Vähennä muovin käyttöä. Vältä heittämästä ruokaa roskiin. Lahjoita hyväntekeväisyyteen vaikka tekemällä Facebookkiin hyväntekeväisyyskeräys sinulle tärkeästä asiasta. Käy kirpputoreilla. Kierrätä vaatteitasi ja osta harkiten.

Elämäntapatesti Sitran linkin kautta:

Printscreen 1 elämäntapatestistä


Printscreen 2 elämäntapatestistäTulokseni oli aika hyvä, mutta vuoden 2030 tavoitteeseen mennessä voisin suosia 
enemmän kirpputoreja, kaappien siivoamista ja tavaran kierrätystä, enemmän Reilun kaupan tuotteita, enemmän kasviksia ja maanviljelyä sekä mahdollisesti vanhojen laitteiden korjaamista. 

Yksityiskohtainen suunnitelma omaan toimintaan kestävämpään suuntaan:

  • Älä heitä kertaakaan ruokaa roskiin ja minimoi hävikki, syö enemmän kasviksia ja osta tuoretta ruokaa lähituottajilta
  • Kierrätä se mitä voit ja siivoa kaapit useammin 
  • Korjaa vanhat laitteesi  
  • Käytä mahdollisesti pyörääEtsi ympäristömerkkejä.

Selitä mitä merkit tarkoittavat:Pohjoismainen ympäristömerkki eli Joutsenmerkki
on Suomessa parhaiten tunnettu virallinen ympäristömerkki.
Merkki voidaan myöntää sellaisille tuotteille ja palveluille,
joille on laadittu kriteerit. Tällaisia ovat tuoteryhmistä
esimerkiksi maalit ja lakat, pesuaineet, paristot ja
toimistolaitteet. Palveluista hotellit, ravintolat,
kauppa ja painopalvelut.

Samalla periaatteella toimii EU-ympäristömerkki. Molemmista vastaa Suomessa Motivan alaisuudessa toimiva Ympäristömerkintä.

Luomu-valvottua tuotantoa -merkki eli ns. aurinkomerkki noudattaa EU:n asetuksen luomuehtoja ja osoittaa, että tuote on suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Tuote on valmistettu, pakattu tai etiketöity Suomessa. Merkin myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto.


Luomuliiton Leppäkerttumerkki voidaan myöntää kotimaisille luomutuotteille. EU:n kriteerien lisäksi tuotteen tulee täyttää Luomuliiton tuotantoehdot.

Reilun kaupan merkki.
Reilun kaupan tavoitteena on taata kehitysmaiden viljelijöille ja työläisille kohtuullinen korvaus työstään. Tuottajille maksettava takuuhinta ei heittele maailmanmarkkinoiden mukaan. Lisäksi maksetaan Reilun kaupan lisää, joka on tarkoitettu paikallisyhteisön hankkeisiin. Järjestelmä vaatii tuottajilta sitoutumista ympäristömääräyksiin ja ihmisoikeussopimuksiin. Järjestelmästä vastaa Fairtrade Labelling Organizations International (FLO).
EU:n luomumerkki tarjoaa kuluttajille varmuuden tuotteen alkuperästä ja laadusta. Elintarvikkeet voidaan merkitä ”luomuksi” vain, jos vähintään 95 prosenttia niiden maatalousperäisistä ainesosista on luonnonmukaisia.

EU:n luomutunnuksen, Eurolehden, käyttö on pakollista kaikissa EU:ssa valmistetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Muissa luomutuotteissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa tunnuksen käyttö on valinnaista.


TCO on kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille. Sen kriteerit koskevat tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksia, laitosten yhteiskuntavastuuta ja sosiaalisia oloja. Myös ergonominen muotoilu ja käyttäjäturvallisuus on huomioitu.


Energiamerkki kertoo laitteen energiankulutuksen ja suorituskyvyn. Merkinnän tavoitteena on ohjata kulutusta vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin. Se on pakollinen kylmälaitteissa, pyykinpesukoneissa, kuivausrummuissa, kuivaavissa pesukoneissa, astianpesukoneissa, uuneissa, lampuissa ja ilmastointilaitteissa sekä ilmalämpöpumpuissa.Kopiraittila - Ammatillinen koulutusKopiraittilassa opitaan tekijänoikeustaitoja. Tekijänoikeustaidot on jaettu kolmeen kokonaisuuteen: tekijänoikeustietouteen, erilaisten teosten käyttötaitoon sekä tiedonhankintataitoon ja kriittiseen lukutaitoon.

Kopiraittilan materiaali on rakennettu ajokortinomaiseksi kokonaisuudeksi. Ensin harjoitellaan kutakin taitoa siihen liittyvien materiaalien ja pelien avulla. Kun olet suorittanut kaikki kolme taitoa ja niihin liittyvät harjoituspelit, pääset “ajamaan inssiajon” eli testaamaan oppimiasi taitoja ja tietoja lopputestissä.

Materiaalit löytyvät vasemman yläkulman valikosta ja pelit kahvilatilan katossa olevista lampuista. Lopputestin arkku aukeaa, kun kaikki kolme taito-avainta on suoritettu.

Diplomi joka suoritettu sivuilla


Opiskelijamerkki jonka sivuilta sain
Tästä pääset Kopiraittilan sivuille:

https://kopiraittila.fi/toinenaste/ammatillinen/?aloita=1&request_form_location=widget
tiistai 17. marraskuuta 2020

Työssäoppiminen - Graafinen suunnittelu

 EOD Europe


Graafisen suunnittelun osalta EOD Europe on se paikka, jonne pääsin  työssäoppimaan.

Tässä muutama kuva EOD Europen nettisivuista joissa kerrotaan enemmän mitä EOD Europe tekee

https://eod.fi/.Nettisivuilta 1. kuva


Nettisivuilta 2. kuva


Nettisivuilta 3. kuva


Nettisivuilta 4. kuva


Työpaikan sisäänkäynnin aulasta kuvaa Salo IOT Campuksessa


Tässä kuva työpisteestäni


Toinen kuva työpisteestäni


Tehtävälistaani muistiinpanoissani


Tekemiäni valmiita töitä muistiinpanoissa


Esimerkki tekemistäni Trademark -merkeistä, joita olen tehnyt teksteihin missä käsitellään EOD tai EORG -asioita

Alkuperäinen full versio EOD-logosta


Alkuperäinen EOD-logo


Logon väri piti vaihtaa enemmän "OGRE" teeman mukaisesti, tein sen photoshopilla


Logon väri piti vaihtaa enemmän "OGRE" teeman mukaisesti, tein sen photoshopilla


Tässä tekemäni versio webinaariin taustalle "edustamaan"

Tässä tekemäni nopea toinen versio webinaariin taustaksi "edustamaan"


EOD Tech Stamp piti tehdä uusiksi, korjaten asettelua. Fontit ja värit sai myös muuttaa

"OGRE" - Kuvioon piti tehdä Trademark (TM) merkki


Sain tämän esitteen tehtäväksi siistimmäksi


Tässä tekemäni versio


Työt jatkuu tästä sivusta seuraavaksi...


torstai 22. lokakuuta 2020

Valma-juliste & teippaus graafisen näyttötyönä

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus – VALMA

 
Saimme koulultamme näyttöasiakkaaksi VALMAN. Tehtävänä oli suunnitella Ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen - VALMAN tiloihin 
ovi- ja ikkunateippaukset sekä ideakartta. 


Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA-koulutus), antaa sinulle valmiuksia hakea ammatilliseen tutkintokoulutukseen ja 
vahvistaa edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen tutkinto. 
VALMAAN tulee ihmisiä eri tilanteista ja lähtökohdista. Voit olla vasta muuttanut suomeen etkä tiedä mitä tekisit, voit olla suomalainen joka ei ole päässyt haluamaansa opiskelupaikkaan tai voit esimerkiksi tutustua eri aloihin ja miettiä, mikä ammatti sinulle sopisi. 
VALMASSA haetaan yleismaailmallista tulokulmaa, paikallisuutta ja myös monikansallisuutta.


Valman opintoesite


Ovi- ja ikkunateippaukset


Asiakkaan toiveena olivat saada ovi- ja ikkunateippauksista näköestettä tuomaan turvaa VALMAN tiloihin, mutta samalla se saisi olla myös koriste. Tarkoitus oli ettei sisälle heti näe ulkopuolelta ja toisinpäin. Molempiin suuntiin on kuitenkin sen verran nähtävä, onko esimerkiksi tiloissa ketään tai ketä on tiloihin tulossa. 


Opettajat veivät meidät pikaiselle kierrokselle koulussa, jotta näimme minkälaisia teippausratkaisuja on kouluun tehty. Näistä jotkut olivat hyviä, jotkut liian peittäviä ja jotkut taas peitti liian vähän. Näistä tehtiin itse johtopäätöksiä minkälainen peittävyys on hyvä. 

Kuvia koulun teippauksista mitä lähdin tarkastelemaan:

Teippaus jossa erilaisia päitä

Linnut aidalla

Tekstiä

Tähtikuvioita

Pilviä ja kasveja

Purkaantuneet kasetit

Kaupunkikuva

Geometrisiä kuvioita

Ihmisiä kuvattu eri tilanteissa teipillä

Kahvilan teippaukset

Tekstiä, mielestäni liian peittävä

Geometrisia kuvioita, mielestäni liian peittävä

Liian peittävä Teippaukset piti suunnitella kahteen luokkatilaan. Yhtä luokkaa kohden oli 2-ovea ja yksi ikkuna ja toisessa luokassa 2-ovea ja yksi ikkuna peilikuvana.

Tässä kuvia:

Valman luokkatila

Toinen Valman luokkatila

Luonnos ovista ja ikkunasta

Valman käytävä

Tässä testasimme mihin kohtiin tarvitaan eniten peittävyyttä

Tässä testasimme myös peittävyyttä mille korkeudelle näkyy kun joku seisoo luokassa perällä

Kuva Valman ovista

Kuva Valman ikkunoista


Kuvat suunnittelemistani teippauksista

Teippaukset koristavat luokkatilaa ja peittää mielestäni tarpeeksi niden sijoittelun takia:

Teippaus ikkunaan

Teippaus oviin

Havainnekuva teippauksesta ikkunassa

Havainnekuva teippauksista ovissa

Havainnekuvat molemmista vierekkäin


Samalla teippaukset kuvastavat "yleismaailmallista tulokulmaa." 
Tässä luonnokset mistä kaikki lähti:

Luonnos oven teippauksesta

Luonnos ikkunan teippauksesta

Kuva joka inspiroi eniten oviteipissä

Kuva joka inspiroi eniten ikkunateipissä
Tarjouspyyntö


Tehtäväksi annettiin myös tehdä tarjouspyyntö teippauksista:

Lähettämäni tarjouspyyntö sähköpostina


Vastaus tarjouspyyntöön


Juliste/Ideakartta


Valman tiloihin piti suunnitella myös uusi juliste, tässä kuvia:


Tässä ideakartta jonka tilalle piti keksiä selkeämpi ja kivemman näköinen teos


Saimme julisteeseen tekstit sähköpostitse ja nämä tekstit tuli sijoittaa julisteeseen. 

Sähköposti tulostettuna


Tässä tekemäni julisteet. Julisteet on mielestäni mielenkiintoisia ja selkeitä, mutta samalla koristaa myös luokkatilaa:
Yksinkertaisempi vaihtoehto julisteelle, joka oli oma suosikkini. Havainnekuva

Tein vaihtoehtoiseksi loppuun saakka myös toisen julisteen. Havainnekuva

Taustalla erivärisiä kaktuksia kuvaamassa Valman "yleismaailmallista tulokulmaa". Tekstit sijoitettu pyöreäkulmaisiin neliöihin joka viimeistelee tyylikkään ilmeen.

Taustalla maailmankartta ja päällä erivärisiä ympyröitä kuvaamassa Valman "yleismaailmallista tulokulmaa". Tekstit sijoitettu värikkäiden ympyröiden sisään ja pitää julisteen mielenkiintoisena


Tässä luonnokset mistä kaikki lähti:

Ideakartta1

Ideakartta 2

Ideakartta3

Kuva joka inspiroi

Kuva joka inspiroi

Kuva joka inspiroi


Pinterest-taulut, 


joista hain inspiraatiota selkeydellä ja tyylikkyydelläänPlanssiTein 2 vaihtoehtoisesta työstä Planssin:

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2


Arviointitilanne, mitä oppisit?


Ensin esitellään itsensä, sen jälkeen kerrotaan työstä ja kun jotain kohtaa työstä osoitellaan, käytetään mieluiten kynää/viivotinta/puutikkua tai vastaavaa. 
Kerro ideasi työstä mitä sillä on haettu ja pidä myyntipuhe, 
joka karsii samalla pois mahdolliset "väärät" ennakkoajatukset/mielikuvat. 
Myyntipuheella saadaan asiakas ymmärtämään ideaasi. 

"Pelkkä myyntipuhe voi auttaa jo valitsemaan työsi, kun idea on esitetty oikein."