Itsetehty

Itsetehty
Juustokakku marjoilla

keskiviikko 8. syyskuuta 2021

Kuvaamisen peruskäsitteitä


 

Valotusaika ja aukot 

 

Valotusaika eli suljinaika

Valotusaikaa kuvataan yleensä sekunnin osina tai kokonaisina sekunteina. Mitä lyhyempi valotusaika, sitä lyhyemmän aikaa valoa pääsee kameran kennolle. Valotusaika määräytyy kamerassa käytössä olevan ohjelman mukaan vallitsevan valomäärän perusteella. Salamaa käytettäessä valotusaika digipokkareilla on yleensä 1/60 (sekunnin kuudeskymmenesosa).

Alla olevassa listassa on kuvattu yleisimmät täyden askeleen valotusajat, jokainen askel tuplaa kennolle tulevan valon määrän. Punaisella on merkitty ne ajat, joilla kuvaaminen käsivaralta ei onnistu jokaiselta käsien tärinästä tms. johtuen. Mitä vakaammat kädet, sen pidempiä valotusaikoja voi käyttää. Myös jalustan käyttö on suositeltavaa pidempiä valotusaikoja käytettäessä.

1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 15, 30, B

Nopean liikkeen pysäyttämiseen kuvassa vaaditaan nopeampia suljinaikoja, eikä jalustasta ole tässä suhteessa apua esimerkiksi toimintaa kuvattaessa. Jalustasta on tueksi edelleen esimerkiksi pidemmillä putkilla, sillä niiden vakaana pitämiseen yleensä vaaditaan nopeampia suljinaikoja.

 

Aukot

Aukolla tarkoitetaan kameran iiriksen kokoa kuvaushetkellä, mitä suurempi aukko, sen enemmän valoa kennolle pääsee. Koska arvo lasketaan siten, että aukko = kameran polttoväli / aukon halkaisija (siksi merkintä f/jotakin, f=focal length), on aukko sitä suurempi halkaisijaltaan, mitä pienempi ilmoitettu arvo on. Alla on kuvattu aukot täysien askelten arvoilla, jokainen askel tuplaa kennolle tulevan valon määrän. Harmaalla on kuvattu tyypillisimmin digipokkareiden käyttämä aukkoasteikko.

f/1.0, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, jne. (Pieni luku = suuri aukko)

 

Eri tekijöiden suhde toisiinsa

Saman valotuksen voi saada erilaisilla yhdistelmillä. Asteikot on suunniteltu siten, että yksi pykälä johonkin suuntaan kaksinkertaistaa tai puolittaa kennolle tulevan valon määrän. Nykyiset järjestelmäkamerat tosin sekoittavat asiaa hieman lisäämällä väliin kolmasosia.

Esimerkiksi aukon arvo 1.4 päästää läpi valoa kaksi kertaa enemmän kuin 2, joka on kaksi kertaa enemmän kuin 2,8, joka on kaksi kertaa enemmän kuin 4, joka on kaksi kertaa enemmän kuin 5,6, joka on kaksi kertaa enemmän kuin 8.

Jos vaihdat aukon arvosta 2 arvoon 2,8, kennolle pääsee siis puolet vähemmän valoa. Voit tasapainottaa tilanteen kaksinkertaistamalla valotusajan. Näin valotusaika 1/250 sekuntia aukon arvolla 2 on valotuksen kannalta sama kuin valotusaika 1/125 sekuntia aukolla 2,8. Sama ISO-arvon kanssa: 1/250 sekuntia aukolla 2 ja ISO-arvolla 400 on sama kuin 1/125 sekuntia aukolla 2 ja ISO-arvolla 200.

Tarkoilla arvoilla ei ole suurta merkitystä, kunhan ymmärrät, miten tämä ”valotuskolmio” toimii. Tätä tietoa voit käyttää kuvausasetusten säätämiseen, kun haluat saavuttaa jonkun tietyn tuloksen. Jos haluat pitää valotuksen samana, mutta haluat pienemmän aukon, jotta saat enemmän syväterävyyttä, sinun on joko lisättävä suljinaikaa tai herkkyyttä. Suljinajan lisääminen vaikuttaa siihen, miten liike näkyy kuvassa ja siihen, miten herkästi käsiesi tärinä pilaa kuvan, joten voi olla, että sinun täytyy suurentaa ISO-arvoa, jotta sinun ei tarvitse lisätä suljinaikaa.

Jos haluat pysäyttää liikkeen, sinun on saatava nopeampi suljinaika. Jotta voit lisätä suljinaikaa, sinun on saatava lisävaloa joko kasvattamalla aukkoa tai lisäämällä herkkyyttä. Aukon kasvattaminen pienentää kuvan terävää aluetta. Jos et halua sitä, ainoa vaihtoehto on lisätä herkkyyttä.

 

 

EV-arvo

Ev-arvolla  (Exposure value, valotusarvo) kuvataan tilanteessa olevan valaistuksen voimakkuutta. Kameran kennolle pääsevä tarvittava valomäärä, josta käytetään nimitystä valotus, määräytyy aukon ja ajan yhteisvaikutuksesta. Taulukko kertoo, millä suljinajan ja aukon yhdistelmillä saadaan kussakin tilanteessa riittävä valotus.

Valotusajan ja aukon yhteys EV-arvoon (Digikuvan peruskirja, 2003)

Valotuksen kannalta on siis sama asia, ottaako kuvan esimerkiksi yhdistelmällä 1/60 - f/4 vai 1/125 - f/2.8, mutta syväterävyyden sekä liikkeen pysäyttämisen kannalta lopputulokseen vaikuttavat eri yhdistelmät eri tavoin. Yhtälöön vaikuttaa vielä filmin/kennon herkkyys, joka ilmoitetaan ISO/ASA-arvolla: jokainen askel taas tuplaa valon määrän, joten ISO200:lla valoa kennolle tulee kaksi kertaa enemmän ISO100:aan verrattuna. ISO50:een verrattuna ero on jo nelinkertainen (ISO200:ssa).

 

Sunny 16 -sääntö

Niin sanottu Sunny 16 -sääntö tarkoittaa sitä, että normaalina kirkkaan aurinkoisena päivänä suljinaika vastaa suunnilleen filmin/kennon herkkyyttä aukolla f/16. Näin ollen esimerkiksi ISO100 - 1/125 - f/16 toimii, samoin kuin ISO200 - 1/250 - f/16. Tästä voidaan johtaa, että aukolla f/8 ja herkkyydellä ISO100 saadaan seuraavissa olosuhteissa niiden vaatimat valotusajat:

   Aurinkoinen päivä ulkona — 1/500 s (EV15)

Utuinen kirkas päivä — 1/250 s (EV14)

Kirkas pilvinen päivä ilman varjoja — 1/125 s (EV13)

Peitteinen päivä tai aurinkoisen päivän varjo — 1/60 s (EV12)

Synkän pilvinen päivä — 1/30 s (EV11)

Syvä varjo. Metsä kirkkaan pilvisenä päivänä — 1/15 s (EV10)

Ennen ukkosmyrskyä tai myöhään synkän pilvisenä päivänä — 1/8 s (EV9)

Kirkas kaupan sisätila — 1/4 s (EV8)

Hyvin valaistu näyttämö tai urheilustadion —

Hyvin valaistu koti — 1 s (EV6)

 

Kuvausohjelmat

AUTO – automaatti on ohjelma, jossa kamera mittaa valon ja säätää aukon ja suljinajan automaattisesti. Mallista riippuen käyttäjä ei pääse vaikuttamaan (ts. ei tarvitse huolehtia) juuri mihinkään asetukseen. Vähänkään enemmän ominaisuuksia sisältävässä digikamerassa on täysautomaatin lisäksi useita erilaisia kuvausohjelmia, jotka voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: aiheohjelmat ja "luovan vyöhykkeen" ohjelmat.

Aiheohjelmat

Aiheohjelmat erottaa kamerasta sillä tavalla, että niiden symboleina on yleensä joku kuva. Tällaisia aiheohjelmia ovat mm. muotokuvaus, maisema, hämäräkuvaus jne. Aiheohjelmat tarjoavat nopean keinon näppäillä kuvia useissa olosuhteissa, mutta näissä ohjelmissa on valitettavasti yleensä turhan vähän kontrollia tarjolla.

Luovan vyöhykkeen ohjelmat

Luovan vyöhykkeen ohjelmilla tarkoitetaan ohjelmia, joissa käyttäjä säätää jotain tiettyä ominaisuutta, mutta kameralle jätetään kontrolli lopuista ominaisuuksista. Ohjelmien merkintätavat vaihtelevat hieman kameramallista riippuen.

P – ohjelmoitu automatiikka
P-asennossa (Program) kamera säätää edelleen aukon ja ajan automaattisesti, mutta käyttäjä voi muuttaa sitä EV-arvon säilyessä silti automaattisesti samana. Toisin sanoen käyttäjä voi säätää arvoja esim. syväterävyyden hallitsemiseksi kohti isompaa tai pienempää aukkoa, ja valotusautomatiikka huolehtii, että valotus pysyy koko ajan oikeana. Lisäksi käyttäjä voi hallita monia muita asetuksia, kuten kuvan kokoa ja laatua sekä esim. valkotasapainoasetusta.


A, Av – aukon esivalinta
A-ohjelmassa (Aperture, aukko) on ajattelutapa se, että käyttäjä haluaa valita tietyn aukon. Sen voi asettaa käsisäädöllä. Kamera käyttää valonmittausautomatiikkaansa niin, että suljinaika antaa käyttäjän valitsemalla aukolla oikean valotuksen. Jos kameran ominaisuudet eivät riitä riittävän nopeaan tai hitaaseen aikaan, kamera varoittaa siitä. Tällöin aukkoasetusta on muutettava. Aukolla hallitaan siis syväterävyyttä. Sillä hallitaan myös salaman kantamaa, ellei kameran ja salaman välillä ole käytössä täysautomatiikkaa. Mitä suurempi aukko, sitä kauemmas
salama kantaa. Oletuksena on luonnollisesti se, että salama välähtää aina samalla teholla. Lisäksi on hyvä tietää, että optiikan huippuominaisuudet saadaan parhaiten hyödynnettyä keskiaukoilla (f/8). Tässä ohjelmassa on käyttäjällä vapaus säätää muitakin asetuksia kuten P-ohjelmassakin.

 

S, Tv – suljinajan esivalinta
S-ohjelma (Shutter, suljin) on käänteinen edellisen kanssa. Käyttäjä valitsee siis suljinajan, ja kameran automatiikka huolehtii aukon säätämisestä. Suljinajalla hallitaan siis lähinnä liike-epäterävyyttä kuvassa. Nopea aika (esim. 1/500 s) pysäyttää liikkeen, hidas aika (esim. 1/15 s) antaa liikkeen jatkua valotuksen aikana. Käsivaralta kuvauksessa on nyrkkisääntönä ollut, että turvallinen suljinaika on
sama kuin optiikan polttoväli (kinovastaavana). Eli 100 mm polttovälillä pisin suositeltava valotusaika käsivaralla kuvattaessa on 1/100 s.
Salamakuvauksessa valotusajalla hallitaan vallitsevan valon osuutta kuvassa. Mitä pitempi valotusaika, sitä enemmän vallitseva valo ehtii kuvaan mukaan.

 

M – käsisäädöt
Kun halutaan säätää käsin molempia arvoja, tulee M-ohjelma (Manual) käyttöön. Se on tyypillisesti käytössä kuvattaessa esim. studiosalamalaitteilla tai kun halutaan kokeilla asetusten vaikutusta kuvaan. Tavallisesti kameran etsimessä on tällöin asteikko, joka kertoo, miten valotusarvot suhteutuvat kameran mielestä oikeisiin arvoihin nähden, eli mennäänkö yli- vai alivalotuksen puolella.

 

Syväterävyys hallintaan

Syväterävyydellä tarkoitetaan sitä, kuinka paljon kuvasta on syvyyssuunnassa terävää. Mitä pienempi aukko (mitä suurempi luku f-arvona), sen suurempi terävyysalue. Pienikennoisten digipokkareiden ominaisuuksiin tosin kuuluu, että terävyysalue on laaja jopa suurilla aukoilla. Mikäli terävyysalue ei ole riittävän iso, voidaan objektiivin aukkoa pienentää (=nostaa f-arvoa esim. f/2.8-> f/5.6). Terävyysalueen koko riippuu aukon lisäksi etäisyydestä kohteeseen, kohteen ja taustan välisestä etäisyydestä sekä käytetyn kameran kennon koosta. Mitä suurempi kenno fyysisesti (ei pikselimäärältään), sitä pienempi terävyysalue. Joidenkin tahojen mukaan myös objektiivin polttovälillä on merkitystä, mutta tämä ei pidä varsinaisesti paikkansa, sillä polttovälin vaikutus terävyysalueeseen on pikemminkin syy kuin seuraus: kohteen ja sen taustan sekä kohteen ja kuvaajan väliset suhteet muuttuvat yleensä samalla kuin polttoväli.

 

perjantai 3. syyskuuta 2021

Työssäoppiminen - Valokuvaus

 Stailaus ja tuotekuvaus-kurssin tehtävät:

 

Annukka Laine
Yritys: Kuvakas Oy
Kuvat otettu Canon järjestelmäkameralla

Kuvausjärjestelyt asiakkaalle Annina Jaala/Kukkataiteilija

 
Tuotekuvaus/fiiliskuvaus
Julkaisualusta: Instagram
Kuvakoko: 4x5

Lokaatio: Sisällä studiossa
Valaistus: Luonnonvalo
Rekvisiitta: Beigen värinen taustavaneri tuomassa hempeyttä + vanhat laudat
Kuvattu jalustalla ja ilman
 

 

Kukka-asetelmia

Kukka-asetelmia 2

 

 

Kuvausjärjestelyt asiakkaalle Hiushuone Atelje

 Tuotekuvaus/fiiliskuvaus
Julkaisualusta: Instagram
Kuvakoko: 4x5, 4x4


Lokaatio: Sisällä studiossa
Valaistus: Studiovalo
Rekvisiitta: Beigen värinen taustavaneri tuomassa lämpimämpää tunnelmaa + valkoinen pyyhe + heinät + kiviä
Kuvattu jalustalla

 

 

Eleven hiustuotteet

Eleven hiustuotteet